Меню
Профил
Език

Категории

Формуляр за упражняване право на отказ при online покупки


УКАЗАНИЯ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ ПРИ ONLINE ПОКУПКИ


Имате право да се откажете от настоящия договор за покупко-продажба и да върнете закупена стока, без да посочвате причини за това, в срок до 14 календарни дни, считано от датата на получава на съответната стока.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни предоставите следната информация: Вашето име, адрес, телефонен номер и електронен адрес, както и решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).

За Ваше улеснение можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, за упражняване на правото Ви да върнете стоката съгласно настоящите условия.


 

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 До ПЛАМИКРЕМ ООД , BG206276961, адрес: гр.Сливен, ул. Керамика №2 , офис 104

 e-mail:office@rabotnioblekla.com

С настоящото изрично заявявам, че се отказвам от сключения от мен с ПЛАМИКРЕМ ООД договор за покупко-продажба на следните стоки:

1. ......................................................, реф. № ...............................

2. ......................................................, реф. № ...............................

3. ......................................................, реф. № ...............................

4. ......................................................, реф. № ...............................

5. ......................................................, реф. № ...............................

 

Поръчка № ........................................ от дата .....................

Клиент: ........................................................................................................................

Адрес на Клиент: ..........................................................................................................

Банкова сметка на Клиента: ..........................................................................................................

Дата: .................                                                                Подпис:.........................................


 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора, както и да върнете закупената стока.

Очакваме да ни изпратите обратно стоките на един от следните адреси:

  • По Еконт - гр.Сливен , офис на Еконт, Сливен Промишлена зона, кл.№019, ПЛАМИКРЕМ ООД, тел:0887835169 - до поискване
  • По Спиди - гр.Сливен , офис №7 на Спиди , бул. Стефан Караджа, ПЛАМИКРЕМ ООД, тел:0887835169 - до поискване

заедно с касовата бележка, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Срокът се счита за спазен, ако получим обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок.

Разходите по връщане на стоките са за Ваша сметка.

Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор.

ПЛАМИКРЕМ ООД запазва право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

Ще извършим възстановяването на средствата по посочена от вас банкова сметка, което във всеки случай няма да бъде свързано с никакви допълнителни разходи за Вас.

Моля, пазете касовия си бон (платежен документ, разписка от плащане при куриерска фирма). Той е Вашата гаранция! 

ПЛАМИКРЕМ ООД запазва правото си да променя настоящите условия, за което ще публикува уведомление на интернет адрес www.rabotnioblekla.com . 

Всички изменения ще се прилагат за нови договори, сключени след деня, в който промените влизат в сила.